משרד:  072-3201205 א'-ה' 08:00-19:00 | תשלום חובות: 04-8600100 א'-ה' 08:00-18:00   פקס: 04-8678830     רח' הבנקים 3, חיפה (זמינות בכל איזור המרכז) 

גביה והוצאה לפועל

 • גבייה משפטית:

  משרדנו המעניק שירותי גבייה והוצאה לפועל בכל רחבי הארץ, הוא הגדול ביותר בתחום גבייה והוצאה לפועל באזור הצפון (מחדרה ועד מטולה) ומהגדולים ביותר בתחום זה בישראל ומועסקים בו כ-90 עובדים קבועים (בנוסף לנותני שירותים וקבלני משנה למיניהם), באמצעותם משרת המשרד את לקוחותינו בכל רחבי הארץ, ממטולה ועד אילת.

  המשרד מעניק את שירותי הגבייה המשפטיים - תביעה, גביה והוצל"פ – לגופים עסקיים גדולים, לתאגידים בנקאיים ותאגידי ביטוח לחברות תעשייתיות ומסחריות, למוסדות, רשויות מקומיות, תאגידים ציבוריים ואחרים וגם לחברות בינוניות וקטנות, עסקים ויחידים - והכל בהיקף ארצי, לרבות ניהול תיקים בבתי המשפט ובלשכות ההוצל"פ בכל רחבי הארץ.

  מלבד מערך הגביה וההוצל"פ שיתואר להלן בנפרד, המשרד מורכב מצוות משפטי של 12 עורכי-דין וכן מתמחים וצוות אדמיניסטרטיבי המונה כ- 15 עובדים קבועים. כל הצוות המשפטי דלעיל מנוסה ומיומן בניהול הליכים משפטיים מכל הסוגים ומאחורינו אלפי הופעות רצופות ויומיומיות בבתי המשפט על כל ערכאותיהם ובלשכות ההוצל"פ, בכל רחבי הארץ.

  מערך גבייה והוצאה לפועל הנ"ל, צבר במשך השנים מוניטין יוצאי דופן בתחום הגביה וההוצל"פ והוא מונה כיום למעלה מ- 90 עובדים קבועים (מלבד קבלני ביצוע חיצוניים), המסייעים לצוות המשפטי הנזכר לעיל, בביצוע כל המטלות והפעילויות הכרוכות בניהול ובמימוש הליכי תביעה, גבייה והוצאה לפועל אותם מבצע המשרד, בשירותם של לקוחותיו הרבים – מוסדיים, עסקיים ופרטיים.

  יתרונו היחסי של משרדנו, כמשרד מוביל בתחום הגביה המשפטית, הוא תולדה של יכולת מקצועית , ניסיון, היקף העבודה המתבצעת במשרד, תפיסה ניהולית מתקדמת ומדיניות ניהול מערך הגביה המשפטית, הבאים לידי ביטוי בין השאר, בנושאים שלהלן:

  • משרדנו רואה לנגד עיניו את צרכיו המיוחדים של כל לקוח בתחום הגביה המשפטית ולצורך כך זוכה כל לקוח מוסדי לצוות עובדים יעודי, בראשות ראש צוות, המנהל את הקשר השוטף עם הלקוח. לכל לקוח כנ"ל אנו מקצים עו"ד ייעודיים, המתמחים בתחום הספציפי הנוגע לתיקי הלקוח. עו"ד אלה אחראים לניהול המשפטי של תיקי הלקוח ולליווי הכולל של עניני הלקוח המטופלים במשרדנו.
  • גודל הצוות הייעודי ומספר עוה"ד בשירותו של הלקוח המוסדי, הם פונקציה של היקף עבודת הגביה המשפטית המופנית אלינו ע"י אותו לקוח ואנו ערוכים להרחבת הצוות ותגבורו בכל עת, בהתאם לצורך.
  • מתוך הכרת צרכי הלקוח, לרבות האינטרס המוצהר של כל לקוח בחסכון מירבי בהוצאות הגביה, מושקע אצלנו מאמץ מיוחד, בביצוע גביה מקסימלית כבר בשלבים הקודמים לנקיטת הליכים משפטיים והליכי הוצל"פ ואחוזי הגביה אליהם אנו מגיעים בשלב הטיפול הטרום משפטי, הם גבוהים במיוחד, יחסית לאחוזים "המקובלים בשוק".

  במסגרת שירותי הגבייה הניתנים על ידנו, קיימים בינינו לבין לקוחותינו, במקביל לפעולות גבייה והוצאה לפועל השוטפות גם שיתופי פעולה ומיזמים מיוחדים ולהלן דוגמאות לכך:

  • בתאום עם אחד הבנקים הגדולים הקמנו במשרדנו מרכז גבייה יעודי וייחודי, בו מטופלים על ידנו בלבד כל החובות "הקטנים" (עד 10,000 ₪) של הבנק בכל אזור הצפון, בהיקף של אלפי תיקים בשנה.
   פרויקט זה הוכתר בהצלחה מלאה ופעילותנו ויוזמותינו בענין, הביאו לשינויים חיוביים מפליגים באופן הטיפול בחובות הנ"ל ולשיפור של ממש בגבייתם.
  • לבקשת אחת מחברות התקשורת הגדולות בארץ הקמנו מוקד גבייה טלפוני של אותה חברה ובו מתבצעים על ידנו, בשם ומטעם החברה, כל הפעולות וההליכים המוקדמים שנועדו לגביית החובות מצד אחד ולשימור הלקוחות מצד שני, תוך שימת דגש מיוחד על האינטרס של החברה בשימור הקשר העסקי בינה לבין הלקוח-החייב, גם לאחר סילוק החוב.

  משרדנו קנה לעצמו שם של משרד המתמחה ופועל בהצלחה רבה גם במגזרים קשי גבייה. שיטות הפעולה המיוחדות הננקטות על ידנו, תוך מימוש יסודי של כל ההליכים החוקיים העומדים לרשותנו, הניבו הצלחה של ממש בהיקף ובקצב הגביה בתיקים ובחובות המטופלים על ידנו, בכל רחבי הארץ.

  משרדנו משתרע על שטח של כ- 1,000 מ"ר בבנין משרדים בקרבת בתי המשפט ולשכת ההוצל"פ בחיפה.

  לרשותנו כל המכשור והציוד הדרוש לקיום פעילות גביה בהיקף ניכר ומול לקוחות מהסוגים שפורטו לעיל, לרבות מערכת מחשב משוכללת ביותר, Call Center המאויש בעשרות עמדות ופועל גם מחוץ לשעות העבודה המקובלות, קשר ישיר On line עם לשכות ההוצל"פ וגורמים אחרים, ועוד. מערכת זו מאפשרת לנו, בין השאר, להפיק עבור לקוחותינו דו"חות מגוונים ומפורטים בהתאם לצרכיהם, בחתכים עפ"י הזמנת הלקוחות ובאופן המאפשר להם להיות מעודכנים בנעשה בתיקיהם, באופן רצוף ומלא בכל עת.

  אנו משוכנעים ביכולתנו להעניק שירותים איכותיים בתחום גבייה והוצאה לפועל, לכל לקוח הנזקק לשירותי גביה משפטית – יהא עיסוקו והיקף פעילותו אשר יהא.

  ביטחוננו זה מבוסס, בין השאר, על העובדה שחלק נכבד מלקוחותינו הפרטיים והציבוריים, המוסדיים והעסקיים כאחד, הינם לקוחות שענייני התביעה, הגביה וההוצל"פ שלהם, מטופלים על ידנו לאורך שנים ארוכות, לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר ותוך השגת כל היעדים המוצבים בפנינו מעת לעת.

 • הליכי ההוצאה לפועל:

  במסגרת הליכי ההוצאה לפועל משרדנו מבצע את כלל הצעדים הנדרשים לשם מימושם של פסקי הדין והחלטות שהושגו בהליכים המשפטיים, מגיש תביעות כספיות ישירות ללשכת ההוצל"פ, ומבצע גביית שיקים חוזרים, שטרי חוב, הליכי פינוי וסילוק יד וכן הליכי כינוס נכסים ומימושם.

  השירות שאנו מספקים ללקוחותינו נותן מענה מקיף לכל סוגי הפעילות, בשלבים השונים החל מרגע העברת החוב לטיפולנו וזאת בכדי למנוע מצבים של "הלנת דין בפועל", בשל סירובו של החייב והתחמקותו מלפרוע את חובו – והכל על מנת לאפשר את גביית החוב במהירות וביעילות.

  דוגמאות לסוגי הליכים:

  • הליכי טרום הוצאה לפועל: הפעלת מערך לוגיסטי, כולל מערך מוקד טלפוני שתפקידו לגבות את החובות לפני נקיטת הליכים משפטיים.
  • תביעה בסדר דין מהיר: הגשת תביעות בשווי של עד 75,000 ₪ לבית המשפט, במסלול מהיר.
  • תביעה בסדר דין מקוצר: תביעות בשווי של עד 75,000 ₪ המוגשות ישירות לטיפול בהוצאה לפועל ללא צורך בפניה לבית משפט, מכח חוזה/התחייבות או על פי עילה מפורשת שנקבעה בחוק, כגון תביעת רשות מקומית לתשלום ארנונה, היטל, אגרות או דמי השתתפות ועוד.

  הליכים מבצעיים:

  נקיטת הליכי פינוי וסילוק יד מבניינים וקרקעות, תפיסת כלי רכב, ציוד ומיטלטלין ומכירתם בהוצל"פ, איתור חייבים ונכסים, חקירות לצורך קידום הליכי גבייה והוצאה לפועל ועוד.

  תהליך גביית חובות הוא תהליך מורכב, הדורש זמן ומשאבים רבים. לזוכים אין בדרך כלל את הידע, הזמן, הענין או המשאבים להתמודד עם התהליך המורכב, בייחוד מאחר שמדובר בתחום מאוד דינאמי בו התקנות, כמו גם הנתונים
  בשטח, משתנים בתדירות גבוהה.

  כאן נכנס לתמונה הניסיון המקצועי הרחב והעשיר של משרדנו בתחום גבייה והוצאה לפועל, המאפשר לנו להגיע לתוצאות הטובות ביותר באמצעות סוללת עו"ד הוצאה לפועל ואנשי מקצוע, מנוסים ומיומנים, לרבות - חוקרים, גובים ומעקלים, לצד מוקד שירות, מערכות מיחשוב וציוד מן המתקדמים ביותר.

  כל אלה מאפשרים לנו להעניק ללקוחותינו טיפול מקצועי, אמין, מהיר ויעיל, ולצמצם באופן משמעותי ביותר את עלויות הלקוח ואת הוצאות הגביה.

 • גבייה טלפונית

  gviyatel

  במקביל למערך הגבייה המקובל, פועל במשרד מערך משוכלל של גבייה טלפונית.

  מערך הגבייה הטלפונית הינו מקצועי, מיומן ומספק מענה שוטף לכמויות גדולות של תיקים, בהיקפים כספיים משמעותיים.
  עובדי מערך הגבייה הטלפונית עושים שימוש בציוד המתקדם ביותר, על מנת לספק ללקוחותינו שירות יעיל ומהיר ככל האפשר, גם מחוץ לשעות העבודה המקובלות.
  החברה מפעילה בקרת איכות קפדנית ושוטפת, על מנת להבטיח שלקוחותינו - גדולים כקטנים,יקבלו את השירות המקצועי הטוב ביותר, ביעילות ובאדיבות.

  במסגרת שירותי הגבייה הטלפונית מתבצעת גם גביית חובות שוטפים, בנוסף לטיפול בהליכי הוצאה לפועל, מה שמקנה ללקוחותינו חסכון ניכר בהשקעה בכוח אדם ובמאשבים נוספים.

  הפקדת המשימה בידינו המיומנות והמנוסות מונעת מצב לא רצוי אליו נקלעים לא אחת נושים הפועלים בכוחות עצמם ונתקלים בקשיים הרבים הכרוכים במימוש הליכי גבייה והוצאה לפועל, עד שלא אחת נואשים מהנסיונות לגביית הכסף ומוותרים על זכויותיהם.

  מערך הגבייה המופעל על ידנו, משרת למעשה את שני הצדדים לסכסוך - מצד אחד הנושים המיוצגים על ידנו נהנים מסיום מהיר של הטיפול בתיק ומגביית החוק בפרק זמן סביר, תוך תשלום הוצאות מינמאלי, ומצד שני, החייבים זוכים לפנייה אישית בטרם ננקטים נגדם הליכים משפטים והליכי הוצל"פ וניתנת להם ההזדמנות להסדיר חובם כדי להימנע מהליכי גבייה והוצאה לפועל לא נעימים, תוך שמוצעות להם דרכים מגוונות להסדרת החוב בעלות מינימאלית ובתנאי תשלום נוחים.

 • צוות המשרד

  טלי לנדסמן - מנכ"לית

  טלי לנדסמן - מנכ"לית

  talilandsmanהחלה את פעילותה המקצועית בתחום הגבייה המשפטית וההוצל"פ מיד עם סיום לימודיה באוניברסיטת חיפה ומאז שנות ה- 80 שקדה בהתמדה ובעקביות על בניית אגף הגבייה המשפטית וההוצאה לפועל במשרד, עד הבאתו למצבו דהיום, בו מונה אגף הגבייה המשפטית וההוצאה לפועל כ- 90 עובדים קבועים.

  בניהולה ובחתירתה הבלתי מתפשרת להשגת היעדים הגבוהים שהעמידה בפני עצמה ובפני עמיתיה ועובדיה תרמה לכך שכיום, אגף הגבייה המשפטית וההוצאה לפועל במשרדנו הוא הגדול ביותר בתחום זה בכל אזור חיפה והצפון (מחדרה עד מטולה) ואחד הגדולים ביותר בישראל.

  במשך השנים הטמיעה טלי לנדסמן באגף הגבייה המשפטית וההוצאה לפועל שיטות עבודה, נהלים ושאיפות להישגיות, אשר ביחד עם הציוד והאמצעים המשוכללים ביותר שרכשה ועדכנה ללא הרף ובעזרת ספקי השירותים האמינים והטובים ביותר שגייסה, הביאו את אגף הגבייה המשפטית וההוצאה לפועל למצב בו הוא מזוהה כ"מספר אחד" בקרב רוב הגורמים הפעילים בתחום ובהם לקוחותינו הרבים - תאגידים בנקאיים, חברות תקשורת, עיריות ורשויות מקומיות, חברות אשראי וביטוח, מוסדות חינוך ואוניברסיטאות, חברות ציבוריות ופרטיות, שותפויות ועמותות, עסקים ופרטיים.

  גבייה והוצאה לפועל

  בצד מאמציה האינסופיים בתחום המקצועי ובנוגע להישגיות ולטיב הביצועים, מקפידה טליה במשך כל השנים על יצירת סביבת עבודה תומכת במשרד ולא חוסכת לשם כך במאמצים כספיים ואחרים בכל הנוגע ל"תנאי השירות" במשרד, לרבות – עריכת אירועים גדולים וקטנים מעת לעת, השתלמויות מקצועיות, טיולים ובילויים למיניהם – לעובדים ולבני משפחותיהם, מתנות ותגמולים מיוחדים לעובדים מצטיינים ומתמידים, ועוד – מה שתורם וגורם לכך שחלק נכבד משדרת הניהול ומבעלי התפקידים האחראיים באגף הגבייה וההוצאה לפועל, מלווים אותנו בנאמנות מזה שנים ארוכות.

  עו"ד אביעד ביניה

  עו"ד אביעד ביניה

  aviadbniya עו"ד - יועץ משפטי של אגף הגבייה וההוצאה לפועל:

  • בוגר הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית, קרית אונו
  • הוסמך כחבר לשכת עורכי הדין ביום 15/06/2009.

   בתום התמחות במשרד מהמובילים בתחום המשפט האזרחי-מסחרי, הצטרף כעורך דין למחלקה המשפטית במשרד עורכי הדין אליהו מלך ושות'.

   כעו"ד במחלקה המשפטית במשרד היה אמון על ייצוג חברות פרטיות ו/או ציבוריות בהתקשרויות עסקיות ובייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות. התפקיד אופיין בהופעות רבות ומגוונות בניהול תיקי "התקפה" ו"הגנה" כאחד.

   לאחר כ-5 שנים במחלקה המשפטית של המשרד, והגדרת צרכים מיוחדים באגף הגבייה וההוצאה לפועל, מונה ליועץ משפטי של אגף הגבייה במשרד, מתוך כוונה להבניה אינטגרטיבית בין הצד המשפטי לצד התפעולי, לרווחת ציבור הלקוחות ועובדי משרד עו"ד אליהו מלך ושות' כאחד.

   במהלך השנים לוקח עורך דין ביניה חלק פעיל בהשתלמויות ובכינוסים מקצועיים, כאשר ניסיונו ומיומנויותיו מסייעים לו בליווי לקוחות משרד עו"ד אליהו מלך ושות'.


  בסביבת העבודה המודרנית, במחלקת הגבייה המשפטית וההוצאה לפועל, השקענו מאמצים רבים ליצירת תנאי עבודה הולמים ומתקדמים לרווחתו של העובד/ת.

  במשרדנו שוררת אווירה חברתית נעימה ומלוכדת במיוחד לנוכח העובדה שצוות הניהול מורכב מאנשים בעלי כישורים וניסיון רב ביחסי אנוש לצד פתיחות והקשבה לצרכי העובד/ת.

  אנו מקיימים ימי עיון, הכשרה והדרכה באופן שוטף כדי לשמור על רמת הישגים גבוהה שתיגמול הולם בצידה ועל אווירת שיתוף פעולה.

  אנחנו פתוחים להעלאת רעיונות יצירתיים ומשתדלים, ככל האפשר, לשמור על איזון בין משפחה לעבודה.

  עובדינו שומרים על מקצועיות ונאמנות לאורך שנים ובחלקם הגדול נמצאים איתנו במשך שנים רבות.

  אנו מצפים שכל עובד ישקיע ממירצו וכישרונו ויתרום לשמו הטוב של המשרד כחלק מתהליך משותף של מחויבות ותמיכה הדדית, במטרה לתרום לביצוע נאות של המשימות ולהשגת היעדים העומדים בפנינו.