משרד:  072-3201205 א'-ה' 08:00-19:00 | תשלום חובות: 04-8600100 א'-ה' 08:00-18:00   פקס: 04-8678830     רח' הבנקים 3, חיפה (זמינות בכל איזור המרכז) 

ירושות וצוואות

388C0152 ירושות

אנשים צוברים במהלך חייהם רכוש רב מסוגים שונים. בתקופת החיים אנו יכולים לעשות ברכוש שלנו, ככל העולה בדעתנו, לקנות ולמכור נכסים או לפתוח חשבונות ולסגור אותם, אך בפטירת האדם כל רכושו ונכסיו עוברים ליורשיו. האדם יכול להסדיר בעודו בחייו את אופן העברת רכושו ליורשיו לאחר מותו ואם ברצונו לעשות זאת עליו לערוך צוואה בהתאם לחוק ובה לצוות את רכושו ונכסיו כרצונו.

יש לזכור שאם אדם איננו עורך צוואה כאמור הרי שעם פטירתו עוברים רכושו ונכסיו לבעלות יורשיו על פי דין, כלומר בני משפחתו הקרובים בהתאם לדירוג זכויות שנקבע בחוק הירושה ואשר למוריש אין כל דרך לשנותו אלא אם ערך צוואה בחייו. ירושות וצוואות הן ענין הנוגע לכל אדם מאחר והן המפתח להעברת נכסים , רכוש וזכויות שצברנו במשך חיינו לדור הבא.

קיימת חשיבות רבה בעריכת צוואות מסודרות, ובתכנון אופן הענקת הירושה לכל אחד מהיורשים, שכן, למרות שירושות מתקבלות לרוב בברכה על ידי היורשים שאת מצבם הן אמורות לשפר, לעיתים נוצרות מחלוקות משפחתיות קשות ונולדים סיכסוכים מרים המלווים את היורשים ואת צאצאיהם אחריהם במשך שנים רבות.

עריכת צוואות כהלכה איננה דבר של מה בכך ועל המצווה לדעת כי אם נגועה צוואתו בפגמים מסוימים עלולה היא להיפסל ע"י בית המשפט באופן שיסכל את כוונתו האמיתית של המצווה ולא תאפשר בסופו של דבר את חלוקת עזבונו למי שרצה באמת להורישו. לכן חובה להכין צוואה מסודרת וערוכה כדין המפרטת בצורה מקצועית ובהתאם לחוק את חלוקת המקרקעין והכספים בין היורשים, בהתאם לרצון מצווה.

להכנת צוואות וטיפול בירושות , נדרשים ידע משפטי מעמיק ונסיון רב, שכן זהו נושא מורכב ביותר, שיש בו כדי להשפיע על עניניהם החיוניים ביותר של רבים מבני משפחתך ומהקרובים לך ביותר. עד כמה רגיש הנושא של טיפול נאות בירושות וצוואות ניתן ללמוד למשל מן הדוגמה הבאה: בעוד שלצורך הכרה בצוואה שנערכה בכתב ידו של המצווה די בחתימת המצווה עצמו ואין צורך בכל חתימה נוספת, הרי שכאשר הצוואה מודפסת , היא חייבת להחתם על ידי המצווה בפני שני עדים החייבים להוסיף את חתימותיהם בשולי המסמך , אחרת תיפסל הצוואה המודפסת ולא ניתן יהיה לקיים את רצונו האחרון של הנפטר.

משרד עו"ד אליהו מלך, מתמחה בטיפול בטיפול בצוואות ובירושות ונערכו בו במשך השנים צוואות רבות וטופלו עניני ירושות של לקוחות רבים , הן בכל הנוגע לעריכת המסמכים הדרושים והן בניהול משפטי במקרים רבים בהם התגלעו סיכסוכים בין קרובי משפחה ויורשים בקשר לירושות וצוואות.

עריכת צוואה באמצעות עורך דין מומחה, או לאחר קבלת ייעוץ משפטי מתאים תמנע נקודות תורפה משפטיות שעלולות להתגלות בעתיד ולטרפד את כוונות המוריש שלא הקפיד על עריכת המסמך בהתאם לחוק. הכנת צוואה אצל אחד מעורכי הדין המומחים במשרד עו"ד אליהו מלך, תביא לכך שנכסיו ורכושו של עורך הצוואה יגיעו ליורשים אליהם התכוון המוריש ועשויה גם לחסוך ליורשים הוצאות רבות ועלויות מס אותן ניתן לחסוך בתיכנון נכון.

כתיבת צוואה היא תחום משפטי עדין במיוחד, שכן כתיבתה היא עניין אישי ורגשי. לתחום משפטי עדין זה יש לפנות לעורכי דין המומחים בתחום ובקיאים בכל הדינים והפרוצדורות הנוגעים לנושא.

הטיפול בירושות וצוואות מצריך הבנה משפטית עמוקה וכן רגישות פסיכולוגית לצרכי הלקוח ובעיותיו , מאחר ובמקרים רבים תוכן הצוואה איננו פשוט ואוטומטי אלא תולדה של התלבטויות רבות ומאבקים פנימיים בלב המצווה המוריש , המצפה לא אחת לסיוע מצד עורך הדין גם בתהליך קבלת ההחלטות האישי והמורכב הזה. הנסיון רב השנים של משרד עו"ד מלך בטיפול בירושות וצוואות, מאפשר ללקוחות המשרד ליהנות מייעוץ וייצוג משפטי כולל וכן ממעורבות אישית של עורך הדין המטפל שיכול לסייע ללקוח בפתרון לבטים שונים המתעוררים אצלו במהלך הכנת הצוואה.

חשוב לזכור שעריכת צוואה איננה פעולה סופית שלא ניתן לשנותה . ההיפך מכך הוא הנכון והכלל בעניני ירושות וצוואות הוא שכל עוד המצווה בחיים , חופשי הוא לשנות את צוואתו ככל שיחפוץ והצוואה האחרונה היא זו המחייבת , בתנאי שנערכה כדין.

לכן גם בעת עריכת שינויים בצוואה או בעת עריכת צוואה חדשה יש להעזר בייעוץ משפטי מקצועי של מומחה , שיסייע למצווה להימנע מטעויות שעלולות להביא לפסילת הצוואה החדשה בניגוד לרצונו האמיתי של המצווה. במקרים רבים נתקלים יורשים בסוגיות מורכבות, גם כשהם באים לממש צוואה קיימת. כמו למשל במקרים בהם הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת , או שעולה חשש שכותב הצוואה לא היה במצב נפשי תקין, כמו גם במקרים בהם יורשים מגלים כי מישהו מבני משפחתם הוריש נכסים לאדם שאינו מבני המשפחה הביולוגית הקרובה.

טיפול משפטי נכון בהכנת צוואות וירושות ובהתמודדות בין יורשים החלוקים ביניהם ביחס למשמעות הצוואה ומימושה, מצריך התמחות מיוחדת והתמחות כזו תמצאו במשרד עו"ד אליהו מלך.