משרד:  072-3201205 א'-ה' 08:00-19:00 | תשלום חובות: 04-8600100 א'-ה' 08:00-18:00   פקס: 04-8678830     רח' הבנקים 3, חיפה (זמינות בכל איזור המרכז) 

תביעה לפינוי מושכר

mekarkein

אודות תביעה לפינוי מושכר

משרדנו נמנה על המובילים באזור חיפה ופעילותנו חובקת מגוון רחב של תחומים פרטיים וציבוריים, בדגש על תחום הגבייה משפטית וההוצאה לפועל שבה אנו מהגדולים בארץ. בין היתר אנו מלווים לקוחות במהלך תביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר וגם בתביעה משפטית רגילה, וזאת לכל אורך הדרך לרבות הגשת ערעורים ופתיחת תיק בהוצאה לפועל (כאשר השוכר מסרב להתפנות, חרף פסק הדין). בשורות הבאות נבהיר מהי תביעת פינוי מושכר וכיצד היא מתבצעת.

 

כמה דברים שחשוב לדעת

לפני שנדבר על התהליך של תובענה לפינוי מושכר ישנם כמה דברים שחשוב לדעת. ראשית, הליך זה פתוח בפני בעלי דירות שמעוניינים לפנות שוכרים מהנכס במקרים שונים, למשל אם השוכר מפר תנאי החוזה ולכן מבטל בעל הדירה את החוזה איתו אך הוא עדיין מתגורר בנכס ולא מתפנה ממנו, או למשל אם תקופת חוזה השכירות הסתיימה ללא חידוש והשוכר ממשיך להתגורר בדירה בלי הסכמת הבעלים. דוגמה נוספת היא מצב שבו הודעתם לשוכר שלכם לפחות שלושה חודשים מראש על פינוי הדירה, בהנחה שבחוזה קיים סעיף המאפשר זאת, וכמו כן הדבר אפשרי עבור פינוי שוכר ללא חוזה שכירות בכלל.

עוד חשוב לדעת כי למרות שהמצב בו שוכרים אינם מתפנים מהדירה מייצר בעיה קשה עבור הבעלים, הם יכולים לקחת את החוק לידיים, לנקוט באלימות, לאיים או אפילו להחליף מנעולים בדירה על דעת עצמם.על כן בראש ובראשונה כדאי לעבוד עם עורך דין שינחה אתכם לנקיטת הפעולות הנכונות, שלא פעם מובילות לפתרון הבעיה, ורק עם אלו לא עלו יפה ינחה אתכם להליך של תביעה.

ולבסוף, חשוב לדעת כי ישנם למעשה שני מסלולים עבור תביעה לפינוי מושכר. המסלול הראשון הוא תביעה רגילה ואילו המסלול היותר שכיח נקרא "מהיר". מטרתו של הליך מהיר היא להביא לפינוי של המושכר בצורה המהירה ביותר, במקום תביעות שיכולות להתפרש על פני חודשים ארוכים ולעיתים אף שנים. מצד שני, לא ניתן לכרוך במסלול המהיר דבר מעבר לפינוי של הדירה, כלומר לא ניתן לדרוש בתביעה גם תשלומים כמו פיצויים על נזקים שנגרמו לדירה, תשלומי שכר דירה או חשבונות שלא שולמו וכדומה.

 

תביעה לפינוי בהיעדר חוזה

המסלולים האמורים לעיל פתוחים גם עבור פינוי דייר ללא חוזה שכירות. לפי החוק אפשר לקיים חוזה שכירות בעל פה ולא רק בכתב, כל עוד הסכם השכירות הוא לתקופה שלא יותר מ-5 שנים. מטבע הדברים, במקרים כאלו ישנה מורכבות גבוהה יותר שכן לא קיים מסמך מחייב המעיד על הנסיבות. לכן בית המשפט יבדוק כיצד התנהלו הצדדים בתקופה האמורה וישווה אותה להתנהלות סבירה ומקובלת באותן נסיבות. דברים אלו נכונים לגבי גרימת נזקים לדירה, אי העברת תשלום שכירות וגם לגבי פינוי של המושכר.

 

ההליך המהיר לפינוי מושכר

מאחר שישנה דחיפות לפינוי הדירה, במקרים רבים עו ד פינוי מושכר ימליץ לכם על המסלול המהיר. הוא גם יסביר שיש לשלם בתביעה לפינוי מושכר אגרה העומדת על כ- 660 ש"ח נכון להיום. יחד עם זאת, במידה ובית המשפט יפסוק לטובתכם הרי שאת האגרה ששילמתם בתביעה לפינוי מושכר תוכלו לגבות מהנתבע במסגרת תיק ההוצאה לפועל, ובאותו האופן אחרי ששילמתם בתביעה לפינוי מושכר שכר טרחה לעורך הדין - בית המשפט יפסוק כי הנתבע צריך להשיב לכם את הסכום במידה ותזכו.

המסלול המהיר נועד כאמור לקצר את פרקי הזמן של תביעות כאלו ויכול להסתיים בפחות חודשיים מעת הגשת התביעה, שמגישים לבית משפט השלום במחוז בו הדירה נמצאת. לכתב התביעה צריך לצרף מספר מסמכים כגון תצהיר לגבי העובדות, חוות דעת של מומחה, אסמכתאות משפטיות במידה וקיימות וכל מסמך אחר הקשור לעניין. לאחר מכן הנתבע צריך להגיש כתב הגנה עד 30 ימים מיום מסירת כתב התביעה לידיו. הדיון יתקיים לא יאוחר מ-30 ימים לאחר המועד האחרון להגשת כתב ההגנה. הדיון עצמו נמשך רק יום אחד אך יתכן שייקבעו דיונים נוספים, ללא עיכובים ארוכים.

לכל היותר שבועיים לאחר תום הדיון בית המשפט ייתן פסק דין תמציתי והשוכר יצטרך לפנות את הדירה.

יש לציין כי קיימת אפשרות לנתבע להגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, אך היא אינה מעכבת את הליכי הפינוי, ומי שרוצה לעכב פינוי צריך להגיש מבעוד מועד בקשה לעיכוב פסק דין.

 

ניתן פסק-דין לפינוי השוכר אולם הוא מסרב להתפנות, מה עושים ?

במידה והשוכר אינו מפנה את המושכר יש לפנות באמצעות עורך הדין ללשכת ההוצאה לפועל, וזאת רק אחרי המועד לפינוי. במידה ולא ניתן מועד פינוי יש להמתין שבועיים לפני הפנייה להוצאה לפועל מיום מתן פסק הדין. 

בהוצאה לפועל קיים מסלול ייעודי ומהיר יחסית לפינוי השוכר מהמושכר,

  • בעל דירה כאמור, רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד הדייר (שוכר) באמצעות הגשת בקשת לביצוע פסק דין לפינוי מושכר. ככלל, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע פסק דין (פתיחת תיק) לאחר 15 יום ממועד מתן פסק הדין או ממועד המצאתו, אם נדרש בהמצאה. 
  • לאחר פתיחת התיק תישלח לדייר (החייב בתיק ההוצאה לפועל) אזהרה, המודיעה לו על פתיחת התיק כנגדו, הכוללת הודעת פינוי. 
  • בתקופת האזהרה (10 ימים במקרה של פינוי דירת מגורים ו-20 ימים לפינוי מושכר שאינו דירת מגורים) יכול החייב להתפנות מהנכס ברצון.
  • לאחר מסירת האזהרה, על הזוכה (בעל הדירה) להגיש בקשה לפינוי החייב (הדייר). הבקשה לפינוי תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל.
  • אם קיים יותר מחייב אחד - יש להגיש בקשה לפינוי עבור כל אחד מהחייבים 
  • פינוי יתבצע רק בחלוף תקופת האזהרה.

 

לפרטים נוספים בנושא ולקבלת ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי בתביעה לפינוי מושכר, פנו אל משרדנו בטלפון 072-3201205.