משרד:  072-3201205 א'-ה' 08:00-19:00 | תשלום חובות: 04-8600100 א'-ה' 08:00-18:00   פקס: 04-8678830     רח' הבנקים 3, חיפה (זמינות בכל איזור המרכז) 

תביעות ייצוגיות

388C0736 תביעות

 

משרד עו"ד אליהו מלך מתמחה ועוסק מזה שנים בתחום תביעות ייצוגיות. לעו"ד אליהו מלך ולצוות המשפטי העוסק בתביעות אלה במשרדו, נסיון עשיר ומוכח וכן הצלחות בתביעות מסוג זה בבתי המשפט בכל רחבי הארץ וכן בהליכי ערעור בבית המשפט העליון על פסיקות של בתי משפט שונים בנושא זה.


תביעה ייצוגית צרכנית היא תביעה של אדם בודד שיש לו עילת תביעה אישית כנגד עוסק ( חברות גדולות, רשתות וכד') שגרם לו הפסד או נזק . במקרים רבים ההפסד או הנזק שניגרם לתובע הבודד מתבטא בסכום נמוך ואפילו פעוט , שאיננו מצדיק הגשת תביעה משפטית וניהולה בבית המשפט. במקרה כזה אם יכול התובע להראות שעילת התביעה האישית שלו משותפת גם לאנשים רבים נוספים בציבור , יכול הוא להגיש את התביעה האישית שלו ביחד עם בקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. במקרה כזה , אם יאשר זאת בית המשפט, יוכל התובע הבודד לייצג את כל הציבור שניפגע כמוהו ואם תתקבל תביעתו כייצוגית , יזכה התובע הבודד בנוסף לסכום שתבע בעצמו גם בגמול מיוחד עבור פעולתו כמייצג של קבוצת התובעים כולה וגמול זה עשוי להסתכם בסכומים משמעותיים ביותר , בהתאם להיקפה הכספי של התביעה.

מלבד תביעות ייצוגיות צרכניות כנגד חברות וספקי מוצרים ושירותים כנ"ל ניתן להגיש תביעות ייצוגיות גם בנושאים שאינם צרכניים וביניהם: תביעה בקשר למיפגע סביבתי (פגיעה באיכות הסביבה) , תביעה בעילה של הפלייה בכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תביעה בעילה של הפלייה בעבודה, תביעה על הפרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תביעה בעילה של פגיעה בזכויות אנשים עם מוגבלות, תביעות נגד המדינה ונגד רשויות מקומיות בגין גביית מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים, תביעה נגד מפרסם בהתאם לחוק התקשורת ועוד.
לתביעות ייצוגיות יש תפקיד חשוב בתיקון עוולות בתחום הצרכנות ובתחומים נוספים והשימוש בהן בדרך נכונה ומקצועית תורם להרתעה של גופים גדולים , תאגידי ענק ורשויות שונות מפני פגיעה בציבור וקיפוחו .
שימוש במכשיר של תביעה ייצוגית מאפשר גם לאדם הבודד שאמצעיו מוגבלים להתמודד משפטית עם גופים גדולים וחזקים ממנו בהרבה.
רוב התביעות הייצוגיות עוסקות בנושאים צרכניים , כגון: הטעייה במחירי ובמרכיבי מוצרים , הטעייה ביחס לאיכות המוצרים , הטעייה בפירסום וכד'.

תביעות ייצוגיות רבות מוגשות נגד בנקים וחברות ביטוח , בגין גביית עמלות שלא כדין , חיובים שגויים, הטעיית מבוטחים וכד'. בשנים האחרונות גבר מאד קצב הגשתן של תביעות ייצוגיות בגין פגיעה באיכות החיים והסביבה וגם בנושאים נוספים שתוארו לעיל , אשר בהם מאפשר החוק הגשת תובענות ייצוגיות.

לפני הגשת תביעה ייצוגית רצוי ואף חובה להתייעץ ולקבל ייעוץ מיומן ומקצועי והגשת תביעות מסוג זה באופן לא מקצועי עלולה להסתיים בכשלון ואף בחיובו של התובע בהוצאות המשפט. עורך דין אליהו מלך וצוות תביעות ייצוגיות במשרדו מנוסים ומיומנים בבדיקת תביעות פוטנציאליות והתאמתן או אי התאמתן להגשה בבית המשפט , כך שרק לאחר שהלקוח מקבל ייעוץ משפטי מלא על סיכויי התביעה הוא יכול לקבל החלטה בדבר הגשת תביעה ייצוגית.
ההליך של בדיקת החומר הרלוונטי והייעוץ הראשוני ללקוח נעשים ללא תמורה.

קיים הבדל עקרוני מהותי בין תביעה ייצוגית לבין תביעה משפטית אחרת. בעוד שבענינים אחרים רשאי כל אדם להגיש תביעה משפטית ובית המשפט מחוייב לדון בה, הרי שכדי לנהל תביעה ייצוגית על בית המשפט לדון קודם לכן בבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית ורק לאחר שבית המשפט נותן אישור כזה, נפתחים ההליכים בתביעה הייצוגית עצמה.

על מנת שבית המשפט יאשר הגשת תביעה ייצוגית הוא חייב להשתכנע כי התקיימו מספר תנאים בסיסיים כדלקמן:

 1. התביעה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה עליה נימנה התובע ויש אפשרות סבירה שבשאלות אלה יכריע בית המשפט לטובת הקבוצה.
 2. תביעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.
 3. התובע ובאי כוחו ינהלו את ההליך בדרך הולמת.
 4. התובע ובאי כוחו ייצגו וינהלו את ענינם של כלל חברי הקבוצה בתום לב.

  במשרד עו"ד מלך , המייצג מזה שנים רבות הן תובעים פרטיים והן גופים , חברות ורשויות , מאמינים כי הכלי של תביעות ייצוגיות הוא כלי חשוב ורב ערך ליצירת מערכת עיסקית וחברתית טובה יותר ולפיכך הוקמה במשרד מחלקה ייעודית שעינינה טיפול בתביעות אלה. במסגרת זו מטפל המשרד הן בתביעות ייצוגיות של לקוחות פרטיים כנגד גופים, עסקים , מוסדות ורשויות, בגין עוולות ונזקים שניגרמו לתובעים והן בהגנה על חברות ורשויות מפני תביעות אלה שהוגשו נגדן. הנסיון הרב שצבר המשרד בתחום זה מאפשר לו לייצג במקצועיות , במיומנות ובנאמנות כל צד להליך של תביעה ייצוגית , בין אם הוא הצד התובע ובין אם הוא הצד הנתבע.

 

בונפיל ואח' נגד אסם השקעות בע"מ ערעור בבימ"ש העליון, ע"א 4873/18 תובענה ייצוגית

 1. בשנת 2015 הגיש עו"ד אליהו מלך, בשם שני תובעים פרטיים, בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת אסם השקעות בע"מ ("אסם") בגין סימון מטעה של מוצר הדגל שלהם – קטשופ, במלל "רכיבים טבעיים בלבד".
 2. טענתו הבסיסית של עו"ד מלך היתה, כי מאחר והקטשופ מכיל סוכר ובהתאם לתקנים החוקיים הרלבנטיים אסור לקרוא לסוכר "טבעי", תאור מוצר הקטשופ כמכיל "רכיבים טבעיים בלבד" הוא מטעה ומנוגד לחוק ולתקנים המחייבים ופוגע בציבור.
 3. מנגד טענה אסם, בין השאר, כי אמנם על פי תקן הסוכר אין לכנות סוכר במונח "טבעי", אולם כאשר הסוכר מהווה רכיב אחד מבין רכיבים שונים במוצר אחר – מותר לכנותו "טבעי".
 4. לאור היקף המכירות של קטשופ אסם בישראל ולאור העובדה שעו"ד מלך ביקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית ביחס ל-7 השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, הועמד סכום התביעה על 1.7 מיליארד שקל
 5. לאחר דיונים שהתקיימו בפני השופט קינר בבית המשפט המחוזי בלוד, ניתנה על ידו ביום 8/5/2018 החלטה בתיק ולפיה, נדחתה בקשת האישור והתובעים אף חויבו בתשלום הוצאות משפט לאסם.
 6. עו"ד מלך הגיש לביהמ"ש העליון ערעור על ההחלטה הנ"ל, בטענה לפיה ביהמ"ש המחוזי טעה טעות קשה, כאשר קיבל את פרשנות אסם לתקנים המחייבים ודחה את עמדתנו ופרשנותנו בענין.
 7. לאחר הגשת סיכומים בכתב וישיבת טיעון בעל-פה בביהמ"ש העליון, ניתן ביום 5/1/2020 פסק הדין בערעור ובו פסקו שלושת שופטי ההרכב (הנדל, קרא ווילנר) פה אחד כי, דין הערעור להתקבל וכי "קיים סיכוי סביר שהשאלה בדבר הפרת חובה חקוקה      תוכרע לטובת חברי הקבוצה ויקבע כי אין לסמן את הקטשופ, שסוכר הוא אחד מרכיביו, כמוצר העשוי מ"רכיבים טבעיים בלבד".
 8. את פסיקתם הנ"ל נימקו שופטי ההרכב במספר נימוקים, אשר המשותף לכולם הוא העדפת הפרשנות שניתנה על ידי עו"ד מלך לתקן החל, על פני הפרשנות שאימצו אסם ובעקבותיה ביהמ"ש המחוזי. ביהמ"ש העליון הגיע למסקנה לפיה, "...חל איסור לסמן סוכר כרכיב טבעי במוצר אחר, וכתוצאה מכך חל איסור לסמן את הקטשופ כמכיל רכיבים טבעיים בלבד".
 9. השופט הנדל אף הטעים כי "דבר מתיישב עם תכליתו הכללית של מערך התקינה... הספקת מידע ... ושמירה על בריאות הציבור... בפרט כאשר מדובר בסוכר..." ובהמשך:
 10. "נדמה כי בשנים האחרונות ישנה תשומת לב מוגברת לרכיב זה... מודעות הולכת וגוברת לסיכונים הבריאותיים של הסוכר. לנוכח האמור, מנקודת מבטם של הצרכנים ובראי תכליות החוק המצוינות מוטב לנקוט משנה זהירות בענין זה ולהעדיף את הפרשנות שלפיה המשיבה אינה רשאית לסמן את הקטשופ המכיל סוכר בתווית רכיבים טבעיים בלבד".
 11. התוצאה האופרטיבית של פסה"ד הנ"ל היא, שפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בוטל והתיק הוחזר אליו להמשך דיון, על בסיס הקביעות דלעיל בענין פרשנות התקן ומשמעות הוראותיו.
 12. כמו כן נפסק כי ההוצאות שנפסקו לטובת אסם בערכאה הראשונה מבוטלות וכי על אסם לשלם למערערים הוצאות משפט בסך של 30,000 ₪
 13. מצאנו לנכון להביא בפניכם – עובדי ועובדות משרדנו – תאור קצר של התביעה הייצוגית נגד אסם והפסיקה בה כנ"ל, גם כדי להפנות את תשומת לבכם לכך, שכל אחד ואחת מכם, כולל בני משפחה, חברים ומכרים, נתקל מידי יום ביומו בתופעות צרכניות ואחרות שיש בהן ניצול לא הוגן של הצרכנים ותופעות כאלה, יכולות לשמש בסיס לתביעות ייצוגיות שחשיבותן והתועלת בהן רבה – גם לציבור כולו וגם לתובעים הייצוגיים שגילו את הענין בגינו מוגשת התובענה הייצוגית.
 14. לאור זאת, מומלץ בפני כולכם לשים לב לדברים מסוג זה, לפקוח עיניים ולאתר תופעות ומעשים של גופים גדולים, אשר יכולים לשמש בסיס לתובענות ייצוגיות וכל מי שסבור ש"עלה" על משהו מתאים – מוזמן לפנות אלינו, על מנת שהענין יבדק עובדתית ומשפטית, באופן שנוכל לקבל החלטה אם להגיש באותו ענין תובענה ייצוגית בשם אותו אדם שגילה את הענין נשוא התובענה הייצוגית.  
 15. לא למותר לציין שכל מי שהענין אותו ימצא לנכון להביא לבדיקה כנ"ל, עשוי לצאת נשכר במקרה בו יימצא העניין ראוי להגשת תובענה ייצוגית, הן בכך שיתרום לתיקון פגמים ועיוותים הפוגעים בכלל הציבור והן בכך שאם תמצא התובענה צודקת ותתקבל בביהמ"ש, יזכה הוא לפיצוי הולם בהתאם לפסיקת ביהמ"ש.

לחצו כאן על מנת לקרוא את פסק הדין המלא (פורסם באתר נבו)