משרד:  072-3201205 א'-ה' 08:00-19:00 | תשלום חובות: 04-8600100 א'-ה' 08:00-18:00   פקס: 04-8678830     רח' הבנקים 3, חיפה (זמינות בכל איזור המרכז) 

תביעות ייצוגיות

388C0736 תביעות

משרד עו"ד אליהו מלך מתמחה ועוסק מזה שנים בתחום תביעות ייצוגיות. לעו"ד אליהו מלך ולצוות המשפטי העוסק בתביעות אלה במשרדו, נסיון עשיר ומוכח וכן הצלחות בתביעות מסוג זה בבתי המשפט בכל רחבי הארץ וכן בהליכי ערעור בבית המשפט העליון על פסיקות של בתי משפט שונים בנושא זה.

תביעה ייצוגית צרכנית היא תביעה של אדם בודד שיש לו עילת תביעה אישית כנגד עוסק ( חברות גדולות, רשתות וכד') שגרם לו הפסד או נזק . במקרים רבים ההפסד או הנזק שניגרם לתובע הבודד מתבטא בסכום נמוך ואפילו פעוט , שאיננו מצדיק הגשת תביעה משפטית וניהולה בבית המשפט. במקרה כזה אם יכול התובע להראות שעילת התביעה האישית שלו משותפת גם לאנשים רבים נוספים בציבור , יכול הוא להגיש את התביעה האישית שלו ביחד עם בקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. במקרה כזה , אם יאשר זאת בית המשפט, יוכל התובע הבודד לייצג את כל הציבור שניפגע כמוהו ואם תתקבל תביעתו כייצוגית , יזכה התובע הבודד בנוסף לסכום שתבע בעצמו גם בגמול מיוחד עבור פעולתו כמייצג של קבוצת התובעים כולה וגמול זה עשוי להסתכם בסכומים משמעותיים ביותר , בהתאם להיקפה הכספי של התביעה.

מלבד תביעות ייצוגיות צרכניות כנגד חברות וספקי מוצרים ושירותים כנ"ל ניתן להגיש תביעות ייצוגיות גם בנושאים שאינם צרכניים וביניהם: תביעה בקשר למיפגע סביבתי (פגיעה באיכות הסביבה) , תביעה בעילה של הפלייה בכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תביעה בעילה של הפלייה בעבודה, תביעה על הפרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תביעה בעילה של פגיעה בזכויות אנשים עם מוגבלות, תביעות נגד המדינה ונגד רשויות מקומיות בגין גביית מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים, תביעה נגד מפרסם בהתאם לחוק התקשורת ועוד.
לתביעות ייצוגיות יש תפקיד חשוב בתיקון עוולות בתחום הצרכנות ובתחומים נוספים והשימוש בהן בדרך נכונה ומקצועית תורם להרתעה של גופים גדולים , תאגידי ענק ורשויות שונות מפני פגיעה בציבור וקיפוחו .
שימוש במכשיר של תביעה ייצוגית מאפשר גם לאדם הבודד שאמצעיו מוגבלים להתמודד משפטית עם גופים גדולים וחזקים ממנו בהרבה.
רוב התביעות הייצוגיות עוסקות בנושאים צרכניים , כגון: הטעייה במחירי ובמרכיבי מוצרים , הטעייה ביחס לאיכות המוצרים , הטעייה בפירסום וכד'.

תביעות ייצוגיות רבות מוגשות נגד בנקים וחברות ביטוח , בגין גביית עמלות שלא כדין , חיובים שגויים, הטעיית מבוטחים וכד'. בשנים האחרונות גבר מאד קצב הגשתן של תביעות ייצוגיות בגין פגיעה באיכות החיים והסביבה וגם בנושאים נוספים שתוארו לעיל , אשר בהם מאפשר החוק הגשת תובענות ייצוגיות.

לפני הגשת תביעה ייצוגית רצוי ואף חובה להתייעץ ולקבל ייעוץ מיומן ומקצועי והגשת תביעות מסוג זה באופן לא מקצועי עלולה להסתיים בכשלון ואף בחיובו של התובע בהוצאות המשפט. עורך דין אליהו מלך וצוות תביעות ייצוגיות במשרדו מנוסים ומיומנים בבדיקת תביעות פוטנציאליות והתאמתן או אי התאמתן להגשה בבית המשפט , כך שרק לאחר שהלקוח מקבל ייעוץ משפטי מלא על סיכויי התביעה הוא יכול לקבל החלטה בדבר הגשת תביעה ייצוגית.
ההליך של בדיקת החומר הרלוונטי והייעוץ הראשוני ללקוח נעשים ללא תמורה.

קיים הבדל עקרוני מהותי בין תביעה ייצוגית לבין תביעה משפטית אחרת. בעוד שבענינים אחרים רשאי כל אדם להגיש תביעה משפטית ובית המשפט מחוייב לדון בה, הרי שכדי לנהל תביעה ייצוגית על בית המשפט לדון קודם לכן בבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית ורק לאחר שבית המשפט נותן אישור כזה, נפתחים ההליכים בתביעה הייצוגית עצמה.

על מנת שבית המשפט יאשר הגשת תביעה ייצוגית הוא חייב להשתכנע כי התקיימו מספר תנאים בסיסיים כדלקמן:

  1. התביעה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה עליה נימנה התובע ויש אפשרות סבירה שבשאלות אלה יכריע בית המשפט לטובת הקבוצה.
  2. תביעה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.
  3. התובע ובאי כוחו ינהלו את ההליך בדרך הולמת.
  4. התובע ובאי כוחו ייצגו וינהלו את ענינם של כלל חברי הקבוצה בתום לב.

    במשרד עו"ד מלך , המייצג מזה שנים רבות הן תובעים פרטיים והן גופים , חברות ורשויות , מאמינים כי הכלי של תביעות ייצוגיות הוא כלי חשוב ורב ערך ליצירת מערכת עיסקית וחברתית טובה יותר ולפיכך הוקמה במשרד מחלקה ייעודית שעינינה טיפול בתביעות אלה. במסגרת זו מטפל המשרד הן בתביעות ייצוגיות של לקוחות פרטיים כנגד גופים, עסקים , מוסדות ורשויות, בגין עוולות ונזקים שניגרמו לתובעים והן בהגנה על חברות ורשויות מפני תביעות אלה שהוגשו נגדן. הנסיון הרב שצבר המשרד בתחום זה מאפשר לו לייצג במקצועיות , במיומנות ובנאמנות כל צד להליך של תביעה ייצוגית , בין אם הוא הצד התובע ובין אם הוא הצד הנתבע.